Deel deze pagina

Belasting: verspreiding reclamedrukwerk

Wat?

Een belasting is een verplichte bijdrage aan de gemeente, opgelegd door de gemeenteraad. Tegenover een belasting staat dus geen individueel aanwijsbare tegenprestatie van de overheid.

Het gemeentebestuur heft een belasting op de voor de bestemmeling kosteloze verspreiding van reclamedrukwerk. Reclamedrukwerk is elke publicatie met daarin commerciële activiteiten, handelszaken, merknamen… die klanten wil aantrekken voor diensten en/of producten van de adverteerder. Deze belasting geldt voor de verspreiding in brievenbussen op (een deel van) Londerzeel.

Vrijgesteld van deze belasting zijn:

  • drukwerken waarbij meer dan 30% van de bedrukte oppervlakte uit tekst en/of afbeeldingen zonder handelskarakter bestaat
  • publicaties van openbare besturen, politieke, filosofische en filantropische verenigingen en sociale of culturele vzw’s
  • folders over de eigen organisatie van plaatselijke sport- of culturele instellingen
  • publiciteit van vormings- of onderwijsinstellingen
  • regionale pers

Deze belasting werd vastgelegd tot en met 2025.

Voor wie?

De uitgever van reclamedrukwerk.

Belastingtarief

Van 2020 tot en met 2025 worden de uitgevers van reclamedrukwerk die niet meer dan 4 bedelingen per kalenderjaar hebben niet belast. Voor de andere de uitgevers van reclamedrukwerk gelden de volgende tarieven:

  • 0,03 euro per verspreid exemplaar beperkt tot éénbladig reclamedrukwerk
  • 0,05 euro per verspreid exemplaar voor alle andere exemplaren.

Afhandeling:

De uitgever doet binnen 48 uur na de verspreiding aangifte bij het gemeentebestuur. Deze aangifte moet alle noodzakelijke informatie bevatten waaronder een voorbeeld van het reclamedrukwerk en het aantal verdeelde exemplaren.

De betaling gebeurt via overschrijving binnen 2 maanden na verzending van het aanslagbiljet.

Aangifteformulier: belasting op reclamedrukwerk (pdf)

Reglement belasting reclamedrukwerk (2019) (pdf)
Vastgesteld door de gemeenteraad op 27 november 2018.
Gepubliceerd op de website op 10 december 2018.

Reglement belasting reclamedrukwerk (2020-2025) (pdf)
Vastgesteld door de gemeenteraad op 17 december 2019.
Gepubliceerd op de website op 20 december 2019.