Deel deze pagina

Belasting: niet-bebouwde percelen

Wat?

Een belasting is een verplichte bijdrage aan de gemeente, opgelegd door de gemeenteraad. Tegenover een belasting staat dus geen individueel aanwijsbare tegenprestatie van de overheid.

Het gemeentebestuur heft een belasting op niet-bebouwde percelen gelegen in een niet-vervallen verkaveling. Een niet-bebouwd perceel wordt zo vermeld in de verkavelingsvergunning en is elk perceel waarop de bouw van een woning niet is aangevat op 1 januari.

Deze belasting werd vastgelegd tot en met 2025.

Voor wie?

Eigenaars van niet-bebouwde percelen. Daarbij gelden onder andere de volgende uitzonderingen:

  • eigenaars van één onbebouwd perceel
  • ouders met kinderen ten laste, beperkt tot één onbebouwd perceel per kind
  • verkavelaars: als de verkavelingsvergunning geen werken omvat en dit gedurende het jaar volgend op het jaar waarin de verkavelingsvergunning werd toegekend
  • verkavelaars: als de verkavelingsvergunning werken omvat en dit gedurende het jaar volgend op het jaar waarin het attest werd toegekend
  • eigenaars van percelen waarop niet mag worden gebouwd

Belastingtarief

15 euro per strekkende meter lengte van het perceel palend aan een weg, met een minimum van 250 euro per perceel.

Afhandeling

Je ontvangt een aangifteformulier van het gemeentebestuur en moet dit ingevuld terugsturen voor de vermelde datum. Heb je geen aangifteformulier ontvangen? Dan moet je ten laatste op 31 maart van het belastingjaar de noodzakelijke gegevens meedelen aan het gemeentebestuur. Voor het eerste jaar geldt deze termijn niet.

Reglement belasting niet-bebouwde percelen (2019) (pdf)

Vastgesteld door de gemeenteraad op 27 november 2018.
Gepubliceerd op de website op 10 december 2018.

Reglement belasting niet-bebouwde percelen (2020-2025) (pdf)
Vastgesteld door de gemeenteraad op 17 december 2019.
Gepubliceerd op de website op 19 december 2019.