Deel deze pagina

Belasting: niet-bebouwde gronden

Wat?

Een belasting is een verplichte bijdrage aan de gemeente, opgelegd door de gemeenteraad. Tegenover een belasting staat dus geen individueel aanwijsbare tegenprestatie van de overheid.

Het gemeentebestuur heft een belasting op de niet-bebouwde gronden gelegen in gebieden bestemd voor wonen volgens het plannenregister en palend aan een openbare weg die voldoende is uitgerust. Een niet-bebouwde grond is een grond waarop de bouw van een woning niet is aangevat op 1 januari.

Deze belasting werd vastgelegd tot en met 2025.

Voor wie?

Eigenaars van niet-bebouwde gronden. Daarbij gelden onder andere de volgende uitzonderingen:

  • eigenaars van één onbebouwde grond
  • ouders met kinderen ten laste, beperkt tot één onbebouwde grond per kind
  • eigenaars van gronden waarop niet mag worden gebouwd

Belastingtarief

15 euro per strekkende meter lengte van de grond palend aan een weg, met een minimum van 250 euro per grond.

Afhandeling

Je ontvangt een aangifteformulier van het gemeentebestuur en moet dit ingevuld terugsturen voor de vermelde datum. Heb je geen aangifteformulier ontvangen? Dan moet je ten laatste op 31 maart van het belastingjaar de noodzakelijke gegevens meedelen aan het gemeentebestuur. Voor het eerste jaar geldt deze termijn niet.

Reglement belasting niet-bebouwde gronden (2019) (pdf)

Vastgesteld door de gemeenteraad op 27 november 2018.
Gepubliceerd op de website op 10 december 2018.

Reglement belasting niet-bebouwde gronden (2020-2025) (pdf)
Vastgesteld door de gemeenteraad op 17 december 2019.
Gepubliceerd op de website op 19 december 2019.