Deel deze pagina

Belasting: motoren

Wat?

Een belasting is een verplichte bijdrage aan de gemeente, opgelegd door de gemeenteraad. Tegenover een belasting staat dus geen individueel aanwijsbare tegenprestatie van de overheid.

De Gemeente Londerzeel heft een belasting op motoren of machines gebruikt door de nijverheid, landbouw, handelszaken en door wie een vrij beroep uitoefent. Er zijn enkele vrijstellingen.

Deze belasting werd aanvankelijk vastgelegd tot en met 2025. 

Met ingang van 1 januari 2022 werd deze belasting opgeheven.

Voor wie?

Elke onderneming met een vestiging in Londerzeel op 1 januari die gebruik maakt van motoren of machines.

Vrijstelling: ongebruikte motoren, motoren waarop verkeersbelasting wordt betaald, motoren in kleine draagbare toestellen, door perslucht aangedreven motoren…

Belastingtarief

De belasting bedraagt 30 euro per eenheid en per breuk van kilowatt.

Afhandeling

Je ontvangt een aangifteformulier van het gemeentebestuur en moet dit ingevuld terugsturen voor de vermelde datum. Heb je geen aangifteformulier ontvangen? Dan moet je ten laatste op 15 januari van het jaar volgend op het belastingjaar de noodzakelijke gegevens meedelen aan de Gemeente Londerzeel.

Je moet de belasting betalen binnen 2 maanden na verzending van het aanslagbiljet.

Aangifteformulier: belasting op motoren (pdf)

Reglement belasting op motoren (2019) (pdf)

Aangepast door de gemeenteraad op 27 november 2018.
Gepubliceerd op de website op 10 december 2015.

Reglement belasting op motoren (2020-2025) (pdf)
Gemeenteraadsbeslissing 17 december 2019 (pdf)
Vastgesteld door de gemeenteraad op 17 december 2019.
Gepubliceerd op de website op 18 december 2019.

Reglement belasting op motoren (2020-2025) - aanpassing 27 oktober 2020 (pdf)
Gemeenteraadsbeslissing 27 oktober 2020 (pdf)
Aangepast door de gemeenteraad op 27 oktober 2020.
Gepubliceerd op de website op 28 oktober 2020.

Reglement belasting op motoren (2020-2025) - aanpassing 28 september 2021 (pdf)
Gemeenteraadsbeslissing 28 september 2021 (pdf)
Aangepast door de gemeenteraad op 28 september 2021.
Gepubliceerd op de website op 29 september 2021.

Reglement belasting op motoren (2020-2025) - opheffing 21 december 2021 (pdf)
Gemeenteraadsbeslissing 21 december 2021 (pdf)
Aangepast door de gemeenteraad op 21 december 2021.
Gepubliceerd op de website op 22 december 2021.