Nieuws – Blijf op de hoogte

Schrijf je in op onze nieuwsbrief!

Deel deze pagina

Bekendmaking: openbaar onderzoek Provinciaal RUP Terlocht

Het ontwerp van het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Specifiek economisch knooppunt Londerzeel – deelplan Terlocht’ ligt ter inzage  van dinsdag 6 november 2018 tot en met vrijdag 4 januari 2019 in het provinciehuis, Provincieplein 1, 3010 Leuven en bij de Afdeling Grondgebiedszaken van de Gemeente Londerzeel.

De documenten kun je ook digitaal raadplegen via Uitvoeringsplannen - Vlaams-Brabant.

Eventuele bezwaren of opmerkingen op het ontwerp van ruimtelijk uitvoeringsplan moeten uiterlijk op vrijdag 4 januari 2019 per mail (procoro@vlaamsbrabant.be) of per post ingediend worden bij de provinciale commissie voor ruimtelijke ordening, Provincieplein 1, 3010 Leuven.

Bezwaren of opmerkingen kan je ook tegen ontvangstbewijs afgeven op bovenvermelde adressen.