Nieuws – Blijf op de hoogte

Schrijf je in op onze nieuwsbrief!

Deel deze pagina

Bekendmaking goedkeuring provinciaal RUP Terlocht

Provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan 'specifiek economisch knooppunt Londerzeel - deelplan Terlocht'

De provincieraad van Vlaams-Brabant heeft op dinsdag 2 april 2019 het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan 'specifiek economisch knooppunt Londerzeel - deelplan Terlocht' definitief vastgesteld.

Dit plan werd onderworpen aan een milieueffectrapportage.

Op grond van artikel 4.2.11 paragraaf 4 (zoals geldig tot 1 mei 2017) van het 'Decreet algemene bepalingen milieubeleid' maakt de provincie Vlaams-Brabant bekend dat de volgende plandocumenten voor het publiek raadpleegbaar zijn:

 • Provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan 'specifiek economisch knooppunt Londerzeel - deelplan Terlocht':
  • besluit definitieve vaststelling
  • toelichtingsnota
  • stedenbouwkundige voorschriften
  • grafisch plan
 • Planmilieueffectrapport 'specifiek economisch knooppunt Londerzeel':
  • hoofdrapport
  • niet-technische samenvatting
  • kaartenbundel
  • goedkeuringsbeslissing dienst m.e.r.
 • Mobiliteitsnota 'SPEK Londerzeel; deelzone C en D'

Raadpleging plandocumenten

De plandocumenten zijn digitaal te raadplegen via:

Bovendien kunnen de documenten worden ingekeken in het provinciehuis van Vlaams-Brabant en na afspraak in de afdeling Grondgebiedszaken van de Gemeente Londerzeel.