Nieuws – Blijf op de hoogte

Schrijf je in op onze nieuwsbrief!

Deel deze pagina

Bekendmaking beslissing van de dienst MER - planologisch attest Autovil, Autostrade 36

Bvba Autovil heeft een planologisch attest aangevraagd, omdat zij wenst uit te breiden in een zonevreemd gebied.

De dienst MER heeft beslist dat het voorgenomen plan geen aanleiding geeft tot aanzienlijke negatieve milieugevolgen en dat de opmaak van een plan-MER niet nodig is.

De screeningsnota en de beslissing liggen ter inzage tot zondag 15 april 2018.

De beslissing van de dienst MER kan geraadpleegd worden op de website van de dienst MER en na het maken van een afspraak met de dienst Omgeving.

De definitieve versie van de screeningsnota en de beslissing kan je inkijken op de dossierdatabank van het departement Leefmilieu, Natuur en Energie. Je vindt de documenten via het dossiernummer SCRPL17251.