Nieuws – Blijf op de hoogte

Schrijf je in op onze nieuwsbrief!

Deel deze pagina

Begeleidingstraject voor Londerzeelse jeugdhuizen

Onze gemeente kent een sterke en rijke traditie van straf jeugdhuiswerk. Toch kampen jeugdhuizen Onder De Toren en Heidestip met heel wat uitdagingen op korte en lange termijn. Bovendien hebben onze jongeren echt sterke jeugdwerkinitiatieven nodig, die hen de mogelijkheid en ruimte bieden om zich te ontplooien en elkaar te ontmoeten. Het gemeentebestuur is dan ook overtuigd van de kracht en het belang van de jeugdhuizen en daarom willen we hen graag ondersteunen.

Maar hoe kunnen we dit best doen? Daarvoor namen we contact op met koepelorganisatie Formaat vzw. Als federatie voor open jeugd(huis)werk kiest Formaat voor meer en sterk open jeugdwerk waarmee ze de stem van de jongeren versterken.

Formaat nam als neutrale partner het jeugdwerk in Londerzeel onder de loep en analyseerde het. Ze gingen op zoek naar antwoorden op vragen zoals: wat willen jongeren? Waar hebben ze behoefte aan? Welk jeugdhuis hebben ze nodig in de toekomst?

Ze betrokken bij dit onderzoek zoveel mogelijk jongeren zoals scholieren, maar ook jongeren uit jeugdverenigingen en niet-georganiseerde jeugd.

Dit participatietraject werd in april afgetrapt. Niet minder dan 415 jongeren namen eraan deel. Formaat bundelde de resultaten in een visienota en rapporten. Hun vaststellingen, conclusies en aanbevelingen helpen ons om verder te werken aan een mooi toekomstverhaal voor de jeugdhuizen, op korte én lange termijn.

Een overzicht van de belangrijkste resultaten zie je in dit filmpje.

 

Je kan de resultaten ook downloaden in pdf.