Deel deze pagina

Samen naar een duurzame toekomst voor bedrijvenzone Londerzeel Noord

De Gemeente Londerzeel wil de bedrijvenzone Noord een bloeiende nieuwe toekomst geven. Het bijna 57 hectare groot terrein huisvest vandaag ruim 70 bedrijven uit verschillende sectoren. Een derde van de ondernemingen is actief in opslag en distributie van goederen (food, non-food, binnenlandse distributie zowel als Europees gerichte). Vandaag kent het terrein een aantal probleempunten. Het openbaar domein is er verouderd, er is geen kwalitatief groen en er zijn geen veilige fiets- en voetgangersvoorzieningen. Daarnaast is er tekort aan parkeerruimte, zijn er circulatieproblemen en ontbreken er moderne duurzame oplossingen rond mobiliteit, energie-efficiëntie en waterbeheer. 

In samenwerking met Ondernemersgroep Londerzeel (OGL), Voka Kamer Van Koophandel Vlaams-Brabant en UNIZO Londerzeel en met aanvullende subsidies van VLAIO (Agentschap Innoveren & Ondernemen) maken we een masterplan voor het volledige gebied op dat de basis legt voor een duurzame herinrichting met collectieve oplossingen en een veilige ontsluiting.  

We willen dat de aanwezige bedrijven zelf een cruciale rol gaan spelen in de opmaak van het plan. Als eindgebruikers hebben ze immers een directe invloed op hoe de ruimte wordt gebruikt.  We willen tot collectieve oplossingen en samenwerking tussen bedrijven komen. Door middelen zoals energie, water en mobiliteit te delen, kunnen bedrijven efficiënter én tegelijk duurzamer werken. Binnen dit traject zullen we ook de samenhang met omliggende bedrijvenzones onderzoeken. 

Blijf op de hoogte

We organiseren in 2024 en 2025 inspiratiesessies en thematische werktafels. Ben je eigenaar van een bedrijf of grond in deze industriezone? Of werk je er? Blijf dan op de hoogte van dit traject via de speciale nieuwsbrief. Je ontvangt zo ook een uitnodiging voor de bevragingen en informatiesessies.