Deel deze pagina

Bedrijfsafval

Wat is bedrijfsafval?

Bedrijfsafval is afval van handelaars, bedrijven, kantoren, winkels, diensten, instellingen, scholen… 

Bedrijfsafvalstoffen moeten door (private) ophalers worden ingezameld om bij erkende verwerkers verwerkt te worden.

Incovo

Het afvalbeheer en het recyclagepark in Londerzeel is in handen van afvalintercommunale Incovo. Handels-, bedrijfs- en industrieel afval wordt in de regel niet aanvaard.

Afvalstoffen van ambachtelijke en handelsactiviteiten kunnen wel naar het recyclagepark worden gebracht voor zover de aangevoerde afvalstoffen qua aard, omvang en hoeveelheid vergelijkbaar zijn met huishoudelijke afvalstoffen. Vrachtwagens en aanhangwagens met een laadruimte groter dan 2,5 meter worden niet op het recyclagepark toegelaten.

Private ophalers

De Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) beschikt over een OVAM-lijst van vergunde verwerkers, overbrengers, vervoerders van specifieke afvalstoffen.

Pmd

Ook bedrijven zijn verplicht om pmd (verpakkingen van plastic flessen en flacons, metalen verpakkingen en drankkartons) afzonderlijk in te zamelen. Het is verboden om deze verpakkingen bij het gemengd bedrijfsafval te gooien.

Bedrijven die grote hoeveelheden pmd produceren, zijn verplicht om hiervoor een contract te ondertekenen met een private afvalophaler.

Bedrijven waar de gemiddelde hoeveelheid pmd per veertien dagen niet hoger is dan 4 pmd-zakken, mogen dit gratis meegeven met de openbare afvalophaling van Incovo. Voor bedrijven worden dezelfde principes als voor inwoners toegepast.