Deel deze pagina

Asbest: huis-aan-huisophaling

Waarom?

Asbestcementdaken zijn sterk verweerd en die verwering neemt alleen maar toe.

De cementsamenstelling vermindert door jarenlange blootstelling aan regen en vorst waardoor asbestvezels los komen te zitten aan de oppervlakte van de asbestgolfplaat.

Sterk verweerde asbestgolfplaten worden het best zo snel mogelijk vervangen.

Laat asbesthoudende golfplaten aan huis ophalen door Incovo.

Hoe werkt het?

 1. Vul verplicht het Aanmeldingsformulier: ophaling asbesthoudende golfplaten – Incovo (pdf) in. Je kan dit ook verkrijgen aan het onthaal van het Administratief Centrum.
 2. Ga met het ingevulde aanmeldingsformulier naar het recyclagepark in Londerzeel:
 3. Verwijder de golfplaten.
 4. Vul de asbestplaatzak volgens de instructies.
 5. Vraag de ophaling aan via:
  • Ophaling asbestplaten – Incovo
  • De ophaling gebeurt op woensdag, ten vroegste 9 dagen na de aankoop van de zak op het recyclagepark.
  • Vul de zak pas kort vóór de ophaling, want deze is zeer zwaar. De zak mag ook niet de hele tijd op het voetpad blijven staan.
 6. Zet de gevulde zak aan de straatkant op de dag van de ophaling.

Prijs?

De kostprijs bedraagt 30 euro voor alles (asbestplaatzak, wegwerpbeschermingsmiddelen, ophaling).

Voorwaarden

 • Je bent particulier
 • Je mag alleen asbesthoudende golfplaten aanbieden (geen leien of andere asbesttoepassingen)
 • Maximaal 50 m2 (ongeveer 20 platen, ong. 500 tot 600 kg)
 • Alleen correct gevulde en gesloten asbestplaatzakken worden meegenomen. Vul de zak maximaal tot aan de vullijn, anders zal de rits niet meer sluiten.
 • Maximum 2 asbestplaatzakken per adres

Meer info:

Neem contact op met Incovo via 02 255 94 70 – info@incovo.be 

Belasting: huis-aan-huisinzameling van asbest (pdf)
Goedgekeurd door de gemeenteraad op 25 september 2018.
Gepubliceerd op de website op 28 september 2018.
Inwerkingtreding op 1 november 2018.