Deel deze pagina

Ambtshalve schrapping

Wat?

Het college van burgemeester en schepenen kan besluiten om je uit het bevolkingsregister van de gemeente te schrappen als:

  • je niet meer verblijft op het adres waarmee je staat ingeschreven in het bevolkingsregister
  • het onmogelijk is om een nieuwe hoofdverblijfplaats vast te stellen

De ambtshalve schrapping betekent dat je geen officieel adres meer hebt. De schrapping gebeurt altijd na grondig onderzoek door de dienst Burgerzaken en de lokale politie (wijkagent). Deze zal verschillende keren controleren of je nog verblijft op het gekende adres.

Gevolgen schrapping

Het gevolg van een ambtshalve schrapping is dat je administratief gezien niet meer bestaat in België. Je identiteitskaart (eID) is niet meer geldig, je zal problemen ondervinden bij de bank, ziekteverzekering, VDAB,... Kortom, je verliest bepaalde sociale en burgerrechten.

Hoe een ambtshalve schrapping vermijden?

Om een ambtshalve schrapping te vermijden, moet je een eventuele tijdelijke afwezigheid of adreswijziging melden bij de dienst Burgerzaken.