Deel deze pagina

Ambtshalve inschrijving

Wat?

Binnen 8 werkdagen na je verhuis moet je de adreswijziging aanvragen bij de dienst Burgerzaken van je nieuwe woonplaats.

Als je dit niet hebt gedaan en de wijkagent stelt vast dat je op een bepaald adres woont, dan ontvang je een brief met de vraag om je binnen 8 dagen aan te bieden bij de dienst Burgerzaken.

Geef je geen gevolg aan deze brief? Dan kan je worden geschrapt uit het bevolkingsregister (ambtshalve schrapping).

Kan je nieuwe vaste verblijfplaats toch bewezen worden en geef je geen gevolg aan de brief? Dan schrijft het college van burgemeester en schepenen je ambtshalve in. Je wordt hierover ingelicht via een aangetekende brief.

Beroep aantekenen

Je kan tegen deze beslissing van het college in beroep gaan bij de FOD Binnenlandse Zaken.