Deel deze pagina

Als handelaar de papieren Londerzeelse kadobon met unieke code aanvaarden

Omschakeling naar digitale Kadobon met QR-code

De ‘oude’ Londerzeelse kadobon met unieke code wordt niet meer verkocht na dinsdag 1 februari 2022.

Betalen met deze ‘oude’ bon (met een vervaldatum in 2022 of 2023) kan nog wel tot en met dinsdag 31 januari 2023.

Hoe ontvangen?

Enkel handelaars aangesloten bij de Londerzeelse Kadobon mogen Londerzeelse Kadobonnen ontvangen.

Bij de ontvangst moet je de kadobon voorzien van een handtekening of een stempel van de zaak (ontwaarding).

Hoe controleer ik de vervaldatum?

Let er op dat de kadobon nog geldig is. De kadobonnen blijven geldig tot 1 jaar na de uitgiftedatum.

Moet ik geld teruggeven op de kadobon?

Je hoeft geen wisselgeld te geven op het bedrag vermeld op de kadobon.

Je mag een kadobon ook weigeren als het bedrag van de aankoop minder is dan de helft van de waarde van de kadobon. 

Hoe herken ik een valse bon?

Elke Londerzeelse kadobon wordt voorzien van een uniek nummer en een droogstempel van de Gemeente Londerzeel.

Bij twijfel neem je best contact op met de dienst Lokale economie. De kadobon wordt dan voorgelegd aan de algemeen directeur van de Gemeente Londerzeel.

Is de kadobon vals? Dan wordt het bedrag niet terugbetaald.

Hoe verkrijg ik een terugbetaling van een aanvaarde kadobon? 

Je moet een ontvangen en ontwaarde kadobon binnen 3 maanden na de vervaldatum bezorgen aan de afdeling Financiën.

Vul ook het terugbetalingformulier (pdf) in als je de bons komt inruilen. Je kan de kadobons en het ingevulde terugbetalingsformulier ook opsturen via de post. Je ontvangt nadien nog een bewijs hiervan.

Het bedrag wordt binnen een maand op de opgegeven rekening gestort.

Wil je dit rekeningnummer wijzigen? Dat kan door een schriftelijke verklaring ondertekend door de zaakvoerder of de bevoegde bestuurder te bezorgen aan de afdeling Financiën.