Deel deze pagina

Algemene subsidie voor sportvereniging

Wat?

Aan elke Londerzeelse sportvereniging die lid is van een overkoepelende en door de Vlaamse regering erkende sportfederatie, wordt een algemene subsidie toegekend.

Jaarlijks worden hiervoor kredieten ingeschreven op de gemeentebegroting. Bij de verdeling van de subsidies bestaat 60% van de parameters uit kwaliteitscriteria. Het aantal leden wordt voor 40% als kwantiteitscriterium in rekening genomen.

Voorwaarden

  • het regelmatig organiseren en beoefenen van sportactiviteiten
  • het verzekeren (BA en lichamelijke ongevallen) van de leden
  • een structureel opgebouwd bestuur

Hoe aanvragen?

Vul het aanvraagformulier in (verkrijgbaar bij de Sportdienst) en dien dit in voor de vastgestelde datum (deze wordt later nog gecommuniceerd).

Voeg de volgende bijlagen toe:

  • lijst met de woonplaats en leeftijd van de leden
  • bewijs van activiteiten tijdens het vorige jaar
  • sportief plan

Reglement

Reglement: algemene subsidies voor sportverenigingen (pdf)
Goedgekeurd in de gemeenteraad van 26 november 2013.