Deel deze pagina

Agenda's en besluiten bestuursorganen

Via de raadpleegomgeving

Op de Raadpleegomgeving - Londerzeel kan je de openbare besluitvorming van de Gemeente Londerzeel raadplegen.

De volgende informatie wordt gepubliceerd:

 • agenda’s:
  • college van burgemeester en schepenen (CBS) - op de donderdag vóór de zitting
  • vast bureau (VB) - op de donderdag vóór de zitting
  • gemeenteraad (GR) - 8 dagen vóór de zitting
  • OCMW-raad (OR) - 8 dagen vóór de zitting
  • gemeenteraadscommissies (GRC)
 • besluitenlijsten - binnen 10 dagen na de zitting:
  • college van burgemeester en schepenen (CBS)
  • vast bureau (VB)
  • gemeenteraad (GR)
  • OCMW-raad (OR)
  • burgemeester (B) - uitgezonderd de innames van het openbaar domein
  • voorzitter van het Vast Bureau (VZBCSD)
 • notulen en verslagen:
  • gemeenteraad (GR) - na goedkeuring tijdens een volgende zitting
  • OCMW-raad (OR) - na goedkeuring tijdens een volgende zitting
  • gemeenteraadscommissies (GRC) - na goedkeuring tijdens een volgende zitting

Wil je bepaalde bestuursdocumenten inkijken, er een toelichting over krijgen of een afschrift (kopie) ervan ontvangen? Dat kan. Meer daarover lees je op openbaarheid van bestuur.

Persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie wordt niet gepubliceerd of ter beschikking gesteld.

Verslagen van vóór 2019

Op Notulen gemeente- en OCMW-raad 2018 kan je de notulen van de gemeente- en OCMW-raden van 2018 raadplegen. 

Wens je een verslag op te vragen van vóór 2018? Dat kan via: