Deel deze pagina

Afkoppelen hemelwater

Wat?

Volgens de Vlaamse milieuwetgeving moet iedereen zijn steentje bijdragen om het hemelwater te scheiden van het afvalwater, dus dit moet ook op privéterrein.

Hemelwater = regenwater opgevangen door dakvlakken en terrassen.
Afvalwater = afkomstig van wasmachines, toiletten, douches,...

Waarom?

Waterzuiveringsstations werken het best met onverdund afvalwater. Daarom is het belangrijk dat het hemelwater van het afvalwater gescheiden wordt. Dit is de kortste weg om in de toekomst opnieuw zuiver water in onze beken en rivieren te laten stromen.

Bovendien helpt het scheiden, bufferen, hergebruiken en laten infiltreren van het hemelwater overstromingen te voorkomen.

Wanneer?

Je moet op eigen terrein het hemelwater meteen afkoppelen van het afvalwater als:

  • je woning gelegen is in een straat waar een gescheiden rioleringsstelsel aanwezig is
  • de rioleringswerken in je straat in uitvoering zijn

De Gemeente Londerzeel geeft een subsidie voor het afkoppelen van het hemelwater als Aquafin wegeniswerken uitvoert in je straat.

Waterwegwijzer voor bouwen en verbouwen van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM)

Hoe?

Vrijstaande woningen en driegevelwoningen moeten het hemelwater volledig scheiden van het afvalwater.
Aaneengesloten bebouwingen moeten het regenwater van de voorste dakhelft scheiden van het afvalwater. Als er bij verbouwingen leidingen door het gebouw worden aangelegd, moet ook een volledige scheiding worden doorgevoerd.

De Gemeente Londerzeel stelde via Aquafin een afkoppelingsdeskundige aan. Deze zoekt samen met jou naar de beste en goedkoopste oplossing. De afkoppelingsdeskundige neemt contact op met de betrokken inwoners voor de straten waar rioleringswerken gepland zijn.

Bezorg het ingevulde formulier afspraak met de afkoppelingsdeskundige (pdf) aan de afdeling Grondgebiedszaken of mail het naar openbaardomein@londerzeel.be

Afkoppelen hemelwater - subsidiereglement (pdf)
Vastgesteld door de gemeenteraad op 26 juni 2012.
Aangepast door de gemeenteraad op 23 juni 2015.
Gepubliceerd op de website op 30 juli 2015.