Deel deze pagina

Adviesraad voor het sociaal en ouderenbeleid

Taken

Het doel van de adviesraden en het beheersorgaan is burgers inspraak te bieden in het gemeentelijk beleid (algemene principes van de adviesraden).

De adviesraad voor sociaal- en seniorenbeleid heeft de volgende taken:

 • advies over alle kwesties die de senioren op lokaal vlak aanbelangen en alle kwesties die de Londerzeelse bevolking aanbelangen op vlak van sociaal welzijn
 • bevorderen van de samenwerking in het seniorenwerk en de seniorenzorg
 • stimuleren en bevorderen van de inspraak en de participatie van de senioren
 • stimuleren en promoten van de activiteiten van en voor de senioren
 • beraadslagen over alle kwesties op gemeentelijk vlak die rechtstreeks of onrechtstreeks het gezin en het algemeen maatschappelijk welzijn aanbelangen

Reglement adviesraden (pdf)
Goedgekeurd door de gemeenteraad op 26 maart 2013.
Aangepast door de gemeenteraad op 24 september 2013 en 22 maart 2016.
Gepubliceerd op de website op 8 april 2016.

Samenstelling

20 leden waarvan:

11 afgevaardigden voor het seniorenbeleid:

 • 7 leden uit de seniorenverenigingen
 • 4 leden niet verbonden aan een seniorenvereniging

9 afgevaardigden voor het sociaal beleid met vertegenwoordiging uit:

 • medische sector
 • gezondheidssector
 • socio-caritatieve sector
 • verplegende sector
 • ziekenfondsen
 • andersvaliden

Effectieve leden:

 • Marie-Louise Borms
 • Emiel De Boeck
 • Marlene De Smedt
 • Mario Van Dorpe
 • Filip Van Dyck
 • Imelda Ghyselinck
 • Paul Gillisjans
 • Rik Goedefroy
 • François Goossens
 • Kamiel Hofmans
 • Myriam Kerckaert
 • Maurice Maetens
 • Sandra De Boeck
 • Ellen Vermeire
 • Jaak Eeckelaers
 • An Van Praet
 • Maurice Verbelen

Secretariaat: Els Van Puymbroeck, administratief medewerker

Agenda

De vergaderingen van de adviesraad voor het sociaal en seniorenbeleid zijn openbaar en voor het publiek toegankelijk. 
 
De datum van de volgende vergadering van de adviesraad voor sociaal en ouderenbeleid is nog niet bekend.

Verslagen