Hulp bij het e-loket

Ondervind je problemen bij het invullen? Lukt er iets niet? Of heb je een vraag?

Adreswijziging tijdelijk naar het buitenland aanvragen

  • 1 Gegevens
  • 2 Overzicht
  • 3 Bevestiging

Verblijf je voor je studie, beroep, gezondheid... tijdelijk (voor een periode langer dan 3 maanden) in het buitenland? Dan moet je de (tijdelijke) adreswijziging naar het buitenland melden.

Personen met een verschillend huidig adres die mee verhuizen, moeten een aparte aanvraag indienen.

Jouw gegevens

E-mailadres *

Adres in Londerzeel

Adres in het buitenland

Vermeld (indien van toepassing) duidelijk het busnummer vb.: A001.

Adres
Periode verblijf in het buitenland *

Reden verblijf

Reden van verblijf in het buitenland *

Andere personen?

Ik verhuis *

Voeg hieronder de naam en het rijksregisternummer toe van wie vanop hetzelfde adres mee verhuist naar het buitenland.

Toestemming opgave gegevens

Toestemming *

Door dit formulier in te vullen geef je je toestemming aan de Gemeente Londerzeel om jouw persoonsgegevens te verwerken in het kader van je adreswijziging volgens de richtlijnen van de General Data Protection Regulation (GDPR). Op www.londerzeel.be/privacy vind je meer informatie over hoe de Gemeente Londerzeel omgaat met persoonsgegevens.