Deel deze pagina

Adrestoevoeging: gedeeld verblijf minderjarigen

Wat?

Wanneer ouders scheiden of uit elkaar gaan, moet het adres van de niet-ontvoogde minderjarige kinderen ingeschreven worden in het bevolkingsregister.

Soms verblijft een kind grotendeels bij een van de ouders. De minderjarige wordt dan ingeschreven op het adres waarop deze ouder zijn/haar hoofdverblijfplaats heeft.

Het is ook mogelijk om in het dossier van het kind te vermelden dat hij of zij af en toe of voor de helft van de tijd verblijft bij 'de huisvesting verlenende ouder', namelijk de ouder bij wie de minderjarige niet is ingeschreven op zijn/haar hoofdverblijfplaats.

Het gedeeld verblijf wordt niet vermeld op attesten of identiteitsdocumenten, maar indien gevraagd kan je gratis een bewijsdocument ontvangen.

Zo kan het kind ook genieten van kortingen waarbij de woonplaats van de andere ouder een voorwaarde is (bv. bij activiteiten van de dienst Vrije Tijd van de Gemeente Londerzeel).

Kostprijs?

Gratis.

Hoe aanvragen?

De huisvesting verlenende ouder (de ouder waarbij het kind niet is ingeschreven in het bevolkingsregister) moet persoonlijk langskomen bij de dienst Burgerzaken.

Maak een afspraak.

Wat meebrengen?

  • gerechtelijke beslissing of het gezamenlijk akkoord tussen de ouders
  • identiteitskaart (eID), diefstal/verliesverklaring...