Deel deze pagina

Wat?

De Belgische wetgeving kent twee soorten adoptie:

  • volle adoptie: verleent aan het geadopteerde kind (en afstammelingen) hetzelfde statuut en dezelfde rechten en plichten als het kind zou hebben als het geboren was uit de adoptieouder(s)
  • gewone adoptie: de band met de oorspronkelijke ouders blijft bestaan, er is enkel een band tussen het kind en de adoptieouder(s)

Adoptie is een juridische maatregel. De dienst Burgerzaken zorgt enkel voor de overschrijving van de beslissing van de rechtbank en de aanpassing van de geboorteakte.

Bij een buitenlandse adoptie door een Belgische adoptant is het belangrijk dat ook de geboorteakte van de geadopteerde wordt overgeschreven in de registers van de burgerlijke stand.

Hoe aanvragen?

Kandidaat-adoptieouders kunnen zich voor meer informatie richten tot Kind en Gezin.