Hulp bij het e-loket

Ondervind je problemen bij het invullen? Lukt er iets niet? Of heb je een vraag?

Activiteiten, evenementen of manifestaties: aanvragen toelating

 • 1 Gegevens
 • 2 Overzicht
 • 3 Bevestiging

Vanaf 1 juli 2020 is het opnieuw mogelijk om iets te organiseren, weliswaar onder strenge voorwaarden. 

Ook organisatoren van jeugdkampen in juli en augustus kunnen hun werking registreren.

Wil je een activiteit organiseren, dan moet er tot op vandaag nog steeds rekening gehouden worden met de huidig geldende maatregelen. Vul dit aanvraagformulier dus zo volledig mogelijk in, minstens 7 kalenderdagen op voorhand. Zo kunnen onze diensten jouw aanvraag zo goed mogelijk beoordelen en verwerken.

Hou er rekening mee dat voor sommige evenementen na 30 juni 2020 nog geen definitieve beslissing kan worden genomen, afhankelijk van de grootte of het type. Hiervoor wacht de Gemeente Londerzeel de verdere Federale richtlijnen af.

Sinds 1 juli 2020 is het gebruik van CERM-matrix (COVID Event Risk Model) voorafgaand aan de beslissing verplicht voor evenementen met meer dan 200 personen. Voor kleinere evenementen is het invullen niet verplicht maar wel sterk aanbevolen.

De uitkomst van deze matrix dient, voor evenementen met meer dan 200 personen, verplicht bijgevoegd te worden bij de aanvraag via het e-loket. Voor kleinere evenementen is de toevoeging optioneel maar aanbevolen.

Let wel, het indienen van dit formulier en/of de CERM-matrix geeft niet automatisch toestemming tot het organiseren van de activiteit. Ook het behalen van een groen label in de CERM-matrix geeft niet automatisch toestemming tot het organiseren van de activiteit, de finale beslissing ligt steeds bij het lokaal bestuur.

Hou er rekening mee dat voor sommige evenementen (bvb. vanaf september 2020) nog geen definitieve beslissing kan worden genomen, afhankelijk van de grootte of het type. Hiervoor wacht de Gemeente Londerzeel de verdere Federale richtlijnen af.

De Gemeente Londerzeel behoudt zich het recht voor om - ongeacht de gestelde vragen en de gegeven antwoorden of informatie - alsnog te oordelen hoe de activiteit in de meest veilige omstandigheden kan plaatsvinden of bij gebrek hieraan de activiteit niet te laten plaatsvinden.

Mag de activiteit niet plaatsvinden? Dan ontvang je een gemotiveerd antwoord.

Dien je geen aanvraag in voor de activiteit? Dan bestaat het risico dat de bevoegde diensten de activiteit de dag zelf stilleggen.

Meer info: Evenementen organiseren tijdens corona - Ikorganiseer.be

Je vindt er ook een draaiboek terug.

Pagina 1 van 11 - Gegevens activiteit 0%

Gegevens activiteit

Start- en einddatum activiteit *

Gegevens locatie

Openbaar domein *

Gegevens eigenaar locatie:

Adresgegevens 1

Toestemming opgave gegevens eigenaar

Toestemming *
Soort locatie *
Wij vragen toelating voor het plaatsen van wegwijzers (pijlen) naar de locatie *

Gebruik openbare weg

Wil je de openbare weg als locatie gebruiken? *

Geef als bijlage een schets van de indeling van de omliggende straten, de locatie van het feestterrein en waar je de afsluiting wenst. De politie bekijkt jouw aanvraag en bepaalt of de straat kan afgesloten worden. Indien blijkt van wel, dan zal er door de politie op verkeerstechnisch vlak worden nagegaan op welke manier en wanneer dit moet gebeuren.

Wanneer wil je de openbare weg afsluiten voor de activiteit? *

Veiligheid

Is er een EHBO-post aanwezig? *

Ga je gebruik maken van:

 • gasflessen
 • elektrische verwarmingstoestellen en verdeelkasten
 • stroomgeneratoren met bijhorende reservebrandstof
 • open vuur

Dan moet je een plattegrond toevoegen met de plaats van deze zaken. Vermeld ook andere mogelijke risicofactoren. 

De brandweer geeft advies en bepaalt hoeveel brandblussers er nodig zijn.

Verzekering

Parkeergelegenheid

Wij voorzien in extra parkeergelegenheid *
Wij voorzien parkeerwachters *

Muziek

Wordt er muziek gespeeld? *
Begin- en eindtijd muziek *
Hoe? *
Volgens categorie (geluidsnormen) *
Wij huren de geluidsmeter van het gemeentebestuur Londerzeel (prijs: 25 euro) *
Datum en tijd afhalen geluidsmeter *
Datum en tijd terugbrengen geluidsmeter *

Na bevestiging van de ontleendatum en vóór afhaling van de geluidsmeter bij de Milieudienst moet je 25 euro storten op het rekeningnummer BE77 0910 0016 6242 (Gemeente Londerzeel) of betalen bij de afdeling Financiën.

Het bewijs van betaling (uittreksel of kasticket) breng je mee bij het afhalen van de geluidsmeter. 

Sterke drank

Wij vragen toestemming voor het schenken van sterke dranken *

Security

Wij schakelen een professionele securityfirma in: *

De organisator of de ingehuurde firma moet de namen en kaartgegevens van de veiligheidsagenten uiterlijk 1 week voor het evenement bezorgen aan Politiezone K-L-M, Reigerstraat 3, 1840 Londerzeel – 0800 90 333 of 052 30 33 18 (fax).

Adresgegevens 2

Corona: personen/oppervlakte

Corona: sociale afstand

Volgens de sociale afstandsregels geldt de richtlijn van 1 persoon per 4 m2.

De fysieke afstand van 1,5 m tussen personen moet ook altijd verzekerd kunnen worden.

Corona: affiches

De algemene veiligheidsmaatregelen moeten duidelijk geafficheerd worden op de locatie.

Corona: veiligheidsmaterialen

De nodige veiligheidsmaterialen moeten voorzien worden, zoals (niet-limitatief):

 • desinfecterende handgel

 • handschoenen

 • papieren zakdoeken

 • afsluitbare vuilnisbakken

 • plexiwanden (indien noodzakelijk)

 • ...

Mondmaskers

Het dragen van een mondmasker is verplicht als de sociale afstand van 1,5 m niet kan worden gegarandeerd en/of wanneer er langer dan 15 minuten met dezelfde persoon gepraat wordt.

Worden mondmaskers voorzien? *

Ontsmetting

Alle ruimtes moeten ontsmet worden vóór én na gebruik. 

Alle gebruikte materialen en het meubilair moeten ontsmet worden vóór én na gebruik.

Zijn er specifieke materialen nodig voor de activiteit? *

Verluchting

Alle ruimtes moeten maximaal verlucht worden en zeker vóór én na de activiteit.

Is het mogelijk de ruimte(s) te verluchten?

Betalen

Contactloos betalen krijgt de voorkeur. De betaalplaats moet ook regelmatig ontsmet worden.

Bijlagen

Corona: bijkomende maatregelen

Contactgegevens verantwoordelijken

Het is verplicht 2 verantwoordelijken aan te duiden. 1 verantwoordelijke moet minstens 18 jaar oud zijn.

 

Verantwoordelijke 1:

Adresgegevens 3
Geboortedatum *
Stuur een kopie van de aanvraag naar onderstaand e-mailadres

Verantwoordelijke 2:

Adresgegevens 4
Geboortedatum *
Stuur een kopie van de aanvraag naar onderstaand e-mailadres *

Toestemming opgave gegevens verantwoordelijken

Toestemming *

Bijkomende opmerkingen

Door dit formulier in te vullen geef je je toestemming aan de Gemeente Londerzeel om jouw persoonsgegevens te verwerken in het kader van de toelatingsaanvraag volgens de richtlijnen van de General Data Protection Regulation (GDPR). Op www.londerzeel.be/privacy vind je meer informatie over hoe de Gemeente Londerzeel omgaat met persoonsgegevens.