Deel deze pagina

Aanvraag toelating: vuur(werk), vreugdeschoten of vogelschrikkanon

Toelating van de burgemeester

Er is een toelating nodig van de burgemeester voor het:

  • aanleggen van vreugdevuren (kerstboomverbranding, kampvuur, vuurkorf)
  • afschieten van vuurwerk
  • afschieten van vreugdeknallen (huwelijk, kanonschoten)
  • plaatsen van een vogelschrikkanon (gaskanon) ter bescherming van landbouwgewassen

Wensballonnen

In Londerzeel is het verboden om in open lucht Thaise lampionnen of onbemande (wens)ballonnen die werken door middel van hete lucht afkomstig van vuur, op te laten stijgen.

Kampvuur

Het organiseren van een kampvuur is onderworpen aan de voorwaarden van hoofdstuk 6.11. “verbranding in open lucht” van de milieuwetgeving Vlarem II (B.Vl.Reg. 01.06.1995) en artikel 6.9. “richtlijnen voor kampvuur en kerstboomverbrandingen” van het Algemeen leefmilieu-, brandpreventie- en politiereglement (pdf - 1 MB).

De verbranding in open lucht wordt toegestaan als het gaat om het verbranden van droog onbehandeld hout bij het maken van een open vuur (kampvuur). Het kampvuur moet ook op meer dan 100 meter van bewoning, heiden, boomgaarden, hagen, graan, stro, mijten én op 25 meter afstand van bossen plaatsvinden.

Niet-ontploffend feestvuurwerk en vuurwerk voor technisch gebruik en/of seinvuurwerk

Je moet vooraf toelating vragen aan de burgemeester. De hinder voor de omgeving moet ook beperkt blijven. Let wel op: er mag sowieso enkel geluidsarm feestvuurwerk worden afgeschoten.

Elke overtreding wordt bestraft met een GAS-boete van 350 euro.

Ook voor het afsteken van vuurwerk voor technisch gebruik en/of seinvuurwerk (bv.: lichtpatronen of reddingspijlen) moet een vergunning worden aangevraagd.

Een particulier mag van deze types vuurwerk slechts een bepaalde hoeveelheid (in totaal 1 kg pyrotechnische sas) bezitten.

Spektakelvuurwerk en ontploffend feestvuurwerk

Spektakelvuurwerk (en toebehoren) is professioneel vuurwerk dat afgestoken wordt ter gelegenheid van evenementen. Een particulier mag geen spektakelvuurwerk bezitten.

Wil je spektakelvuurwerk en ontploffend feestvuurwerk afsteken? Dan moet je bepaalde gegevens vooraf bezorgen aan de burgemeester. Je moet ook heel wat veiligheids- en andere bepalingen volgen. Deze vind je in het Algemeen leefmilieu-, brandpreventie- en politiereglement.

Vreugdeknallen- en schoten

Een (voorhuwelijks)schieting is een traditie waarbij - meestal op de vooravond van het huwelijk - met een hamer op de stampers van een met explosief poeder gevuld vijzelorgel wordt geklopt. De salvo’s nodigen de hele buurt uit.

Vogelschrikkanon

Het is toegelaten om automatische en niet-automatische vogelschrikkanonnen, gaskanonnen of gelijkaardige toestellen te gebruiken op voorwaarde van:

  • een afstand van minstens 150 meter van de dichtstbijzijnde woning
  • het richten van de loop naar de open ruimte

Het is verboden deze toestellen te gebruiken tussen 20 en 7 uur. Laat telkens minstens 10 minuten tussen de ontploffingen.

Het gebruik van deze toestellen moet streng beperkt blijven voor het veilig stellen van fruit, groenten of de graanoogst. De identificatie en telefoonnummer van de vergunninghouder moeten ook aangebracht zijn op het toestel.

Hoe aanvragen?

Voor een vlotte administratieve afhandeling moet je de aanvraag tot toelating minstens 1 maand op voorhand indienen bij de dienst Omgeving. Dit kan via: