Deel deze pagina

Aanvraag toelating: (her)opstart werking, activiteiten, evenementen, manifestaties...

Voor Londerzeel zijn er bijkomende maatregelen:

 • alle indoor gemeentelijke infrastructuur wordt gesloten en niet meer verhuurd
 • alle groepssportactiviteiten, culturele samenkomsten en evenementen worden verboden 
 • een takeaway georganiseerd door verenigingen kan plaatsvinden onder de volgende voorwaarden:
  • op voorhand en online bestellen en betalen
  • uitsluitend leveren aan huis mits respecteren van de maatregelen
  • de goederen worden aan de voordeur geplaatst
  • de leverancier belt aan en neemt voldoende afstand (minstens 1,5 meter)

Op deze manier worden de verplaatsingen beperkt en wordt het creëren van wachtrijen vermeden. Veel lokalen van verenigingen zijn immers niet voorzien om een takeaway veilig te faciliteren.

 • huis-aan-huisverkoop is niet toegestaan.
 • wandelingen en zoektochten mogen plaatsvinden onder voorwaarden:
  • geen fysiek start- en eindpunt waar samengekomen wordt voor het ophalen van formulieren, routes, prijzen,…
  • deelnemen aan de tocht kan uitsluitend binnen de eigen gezinsbubbel of met het persoonlijk knuffelcontact
  • de tocht wordt over meerdere dagen georganiseerd zodat deelnemers kunnen deelnemen gespreid in de tijd
  • de organisator voorziet de mogelijkheid om digitaal in te schrijven
  • vraag de tocht aan via het evenementenloket: www.londerzeel.be/activiteiten-evenementen-manifestaties-aanvragen-toelating

Zodra deze bijkomende maatregelen worden opgeheven, gelden volgende onderstaande voorwaarden - opgelet een wandeltocht of zoektocht kan nog georganiseerd worden onder de hierna vermelde voorwaarden.

Wil je een activiteit organiseren, dan moet er rekening gehouden worden met de huidig geldende maatregelen:

 • Vul het aanvraagformulier dus zo volledig mogelijk in.
 • De termijn voor het indienen van de aanvraag is uitgebreid naar minstens drie weken (21 kalenderdagen) op voorhand. Zo kunnen onze diensten jouw aanvraag zo goed mogelijk beoordelen, verwerken en kan er worden bijgestuurd indien nodig.
 • Hou er rekening mee dat voor sommige evenementen in de verre toekomst (2 tot 3 maanden) nog geen definitieve beslissing kan worden genomen, afhankelijk van de grootte of het type. Hiervoor wacht de Gemeente Londerzeel de verdere federale richtlijnen af.
 • Sinds 1 juli 2020 is het gebruik van CERM-matrix (COVID Event Risk Model) voorafgaand aan de beslissing verplicht voor evenementen op het openbaar domein en aanbevolen evenementen op private locaties. Het is verplicht om de uitkomst van deze matrix bij de aanvraag via het e-loket te voegen.
 • Let wel, het indienen van dit formulier en/of de CERM-matrix geeft niet automatisch toestemming tot het organiseren van de activiteit. Ook het behalen van een groen label in de CERM-matrix geeft niet automatisch toestemming tot het organiseren van de activiteit, de finale beslissing ligt steeds bij het lokaal bestuur.
 • Past de activiteit binnen de reguliere werking van je vereniging? Zoals bijvoorbeeld, een training, repetitie, Chirozondag of een vergadering? Dan volstaat een melding met het tijdstip, het aantal personen en het adres via evenementen@londerzeel.be. Als je hiervoor al een goedkeuring hebt verkregen, is het niet nodig dit nogmaals te melden.
 • Twijfel je of de activiteit/evenement past binnen je reguliere werking? Neem dan contact op met de dienst Vrije tijd
 • De Gemeente Londerzeel behoudt zich het recht voor om - ongeacht de gestelde vragen en de gegeven antwoorden of informatie - alsnog te oordelen hoe de activiteit in de meest veilige omstandigheden kan plaatsvinden of bij gebrek hieraan de activiteit niet te laten plaatsvinden.
 • Mag de activiteit niet plaatsvinden? Dan ontvang je een gemotiveerd antwoord.
 • Dien je geen aanvraag in voor de activiteit? Dan bestaat het risico dat de bevoegde diensten de activiteit de dag zelf stilleggen.

Gezien de ernst van de situatie zullen de ordediensten stipt toezien op het naleven van de regels. Neem je verantwoordelijkheid, samen kunnen we dit aan!

Werd je aanvraag goedgekeurd? Maak dan zeker promotie voor je activiteit door deze in te voeren in UiTinLonderzeel!