Hulp bij het e-loket

Ondervind je problemen bij het invullen? Lukt er iets niet? Of heb je een vraag?

Deel deze pagina

Ledbord Heldenplein: publicatie aanvragen

  • 1 Gegevens
  • 2 Overzicht
  • 3 Bevestiging

Activiteiten van verenigingen worden standaard overgenomen vanuit de UiTdatabank en gepubliceerd op het informatiebord twee weken vóór deze plaatsvinden.

Indien de aankondiging een foto of film bevat, niet voldoet aan de contentrichtlijnen van de UiTdatabank - Publiq.be of onder betalende content valt, dan kan je de publicatie aanvragen ten vroegste 1 maand en ten laatste 14 kalenderdagen vóór de datum van de activiteit.

Jouw gegevens

E-mailadres *

Gegevens vereniging/bedrijf

Adres

Gegevens activiteit

UiTdatabank *
Ik vraag de publicatie aan van een: *
Auteursrecht *

Door dit formulier in te vullen geef je je toestemming aan de Gemeente Londerzeel om jouw persoonsgegevens te verwerken in het kader van je aanvraag tot publicatie op het informatiebord volgens de richtlijnen van de General Data Protection Regulation (GDPR). Op www.londerzeel.be/privacy vind je meer informatie over hoe de Gemeente Londerzeel omgaat met persoonsgegevens.