Deel deze pagina

Aangifte geboorte

Hoe aangeven?

De vader, moeder of beide ouders samen moeten binnen de 15 dagen na de bevalling de geboorte van hun kind aangeven bij de dienst Burgerzaken van de gemeente of stad waar de bevalling plaatsvond.

Zijn de ouders niet gehuwd? Dan moeten de ouders samen de aangifte doen, tenzij het kind al werd erkend voor de geboorte en het enkel de familienaam zal dragen van de vader.

Wat meebrengen?

  • identiteitskaart (eID) van beide ouders (of verlies/diefstalverklaring identiteitskaart)
  • trouwboekje of erkenningsakte
  • bijzondere verklaring van de geneesheer of vroedvrouw (Model I - wit formulier)

Op basis van deze gegevens wordt een geboorteakte opgemaakt.

Welke documenten ontvang je?

Na de aangifte ontvang je een attest om kraamgeld en kinderbijslag aan te vragen en een attest 'inenting tegen polio'. Deze inenting is wettelijk verplicht. Na de volledige inenting moet het formulier ingevuld worden door de arts en bezorgd worden aan de dienst Burgerzaken.

Op basis van deze gegevens wordt een geboorteakte opgemaakt.

Kostprijs?

Gratis

Maak een afspraak.