Muziek: Sabam, Billijke Vergoeding & geluidsnormen

Sabam

Sabam zorgt ervoor dat auteurs en artiesten een vergoeding ontvangen voor het gebruik van hun muziek. Auteurs en artiesten kunnen niet verhinderen dat hun muziek in het openbaar wordt gebruikt. In ruil daarvoor heeft de wetgever hen een automatisch recht op vergoeding toegekend. De Sabam-vergoeding komt dus ten goede aan de auteurs van de muziek.

Op Sabam kan je aangifte doen van je evenement, hou hierbij rekening met volgende zaken:

 • Dien minstens 10 dagen op voorhand een “aanvraag tot toelating” in bij Sabam.
 • Bezorg binnen de acht dagen na het evenement de gespeelde nummers aan het Inningskantoor Sabam Halle-Vilvoorde, Lentelaan 18, 1910 Nederokkerzeel (Kampenhout).
 • Betaal de rechten op tijd. Doe je dit niet, dan worden de aangerekende tarieven met 30% verhoogd.

Belangrijk: In tegenstelling tot de Billijke Vergoeding betalen de fuifzalen in Londerzeel geen jaartarief Sabam. Iedereen die er een fuif organiseert, moet dus een aanvraag indienen en een Sabam-vergoeding betalen.

Tip: Via de tariefsimulator kan je nagaan hoeveel je wellicht moet betalen voor het gebruik van muziek.

Billijke Vergoeding

De Billijke Vergoeding is de vergoeding die moet betaald worden voor het publieke gebruik van het muziekrepertoire van de uitvoerende artiesten en muziekproducenten. Dit komt dus ten goede aan de uitvoerders van de muziek (de zogenaamde uitvoerdersrechten).

Aangiftesite Billijke Vergoeding

Betaal binnen 20 dagen na de verzendingsdatum de factuur. In principe moet deze vergoeding betaald zijn vóór de activiteit. Als je het evenement niet tijdig aangeeft, loop je het risico op een fikse meerkost.

Belangrijk:

 • Fuifzaal ’t Centrum betaalt een jaarvergoeding. Er hoeft geen aanvraag te gebeuren en er moet ook geen extra bijdrage betaald worden aan fuifzaal ’t Centrum.
 • Als je een fuif organiseert in een tent, eigen lokalen,… dan moet je wel een aanvraag indienen en een bijdrage betalen.

Geluidsnormen

Voor elk evenement met elektronisch versterkte muziek met een geluidsniveau hoger dan 85 dB(A) is een geluidsmeter nodig die tijdens de duur van het evenement het geluidsniveau meet / registreert.

Als de muziekactiviteit minder dan 12 keer per jaar plaatsvindt of als de activiteit niet langer duurt dan 3 uur tussen 12 uur en middernacht (1 x per dag) dan is het volgende schema van toepassing (3 categorieën):

categorie 1: <85 dB(A)LAeq, 15 min.
muziek in cafés, winkels, restaurants: het geluidsniveau mag bij controle gemiddeld niet hoger zijn dan 85 dB.

 • melden is niet verplicht
 • meten is niet verplicht

categorie 2: >85 dB(A)LAeq, 15 min en ≤95 dB(A)LAeq, 15 min.

muziek op fuiven, in danscafés: maximaal geluidsniveau gemiddeld hoger dan 85 dB en lager dan 95 dB.

 • vraag toestemming aan het College van burgemeester en schepenen, met vermelding van de gewenste maximumnorm 
 • verplicht meten of begrenzen tijdens de volledige activiteit
 • meten ter hoogte van de mengtafel of andere representatieve meetplaats 
 • duidelijke visuele indicatie van het geluidsniveau, minstens zichtbaar voor verantwoordelijke(n)

categorie 3: >95 dB(A)LAeq, 15 min en ≤ 100 dB(A)LAeq, 60 min.

muziek bij grote evenementen (liveoptredens en festivals): maximale geluidsniveau mag gemiddeld niet hoger zijn dan 100 dB.

 • er wordt toestemming gevraagd aan het College van burgemeester en schepenen, met vermelding van de gewenste maximumnorm
 • verplicht meten of begrenzen gedurende volledige activiteit
 • meten ter hoogte van de mengtafel of andere representatieve meetplaats
 • duidelijke visuele indicatie van het geluidsniveau, minstens zichtbaar voor verantwoordelijke(n)
 • registreren verplicht, logfile 1 maand bewaren
 • verplicht gratis oordopjes beschikbaar stellen
 • extra verplichtingen i.v.m. akoestisch onderzoek en geluidsplan als je dit geluidsniveau permanent wil halen

Het maakt niet uit waar de muziekactiviteit plaatsvindt. Deze regelgeving is van toepassing op muziekactiviteiten in een zaal, lokaal, tent en openlucht.

Geluidsmeter

Londerzeelse verenigingen die een evenement organiseren met elektronisch versterkte muziek, kunnen voor 25 euro een geluidsmeter huren bij de Milieudienst. Bij deze geluidsmeter hoort ook een meetmicrofoon, mininotebook, microkabel én geluidskaart. 

3 stappen:

Verenigingen die een activiteit voor jongeren organiseren, kunnen bij de provincie Vlaams-Brabant het doe-het-zelfpakket van de campagne 'Help ze niet naar de tuut' aanvragen. In dit pakket zitten ook oordopjes.

Verenigingen uit bepaalde sectoren kunnen bij de uitleendienst van de provincie Vlaams-Brabant decibelmeters ontlenen. Voor grote evenementen kan er ook een geluidsregistratietoestel ontleend worden.